Vi tilbyr foredrag for fagfolk

Foreningen for Selektiv Mutisme er engasjert i å spre kunnskap og forståelse for selektiv mutisme, en tilstand som kan påvirke barn og unge i ulike sosiale miljøer. Vår misjon er å tilby støtte og veiledning, ikke bare til familier berørt av selektiv mutisme, men også til fagpersoner som arbeider med barn og unge i sitt daglige virke.

Gjennom 2023 har vi hatt gleden av å levere en rekke foredrag, både fysisk og digitalt, tilpasset behovene til forskjellige faggrupper. Våre foredrag er utformet for å gi dypere innsikt i selektiv mutisme, samt praktiske strategier for hvordan man kan støtte de som er berørt.

Målgrupper vi har møtt:

  • Logopeder: Spesialiserte foredrag som fokuserer på språk og kommunikasjonsstrategier tilpasset barn med selektiv mutisme.
  • Barnehagepersonell: Tilrettelagte presentasjoner som gir innsikt i hvordan man kan skape et trygt og inkluderende miljø for barn som står overfor utfordringer med å snakke.
  • Ansatte i skolen: Engasjerende foredrag som tar for seg tilrettelegging og støtte i skolemiljøet, for å fremme deltakelse og trivsel blant elever med selektiv mutisme.

Vi ønsker å nå ut til enda flere og er åpne for forespørsler om foredrag fra alle typer utdannings- og hjelpeinstanser. Vår tilnærming er fleksibel, og vi tilpasser vårt innhold for å møte de spesifikke behovene til hver gruppe vi møter.

Om du representerer en skole, barnehage, eller annen faglig instans og ønsker mer informasjon om hvordan vi kan bidra med foredrag om selektiv mutisme, ta gjerne kontakt. Sammen kan vi arbeide for en bedre forståelse og støtte for de som lever med selektiv mutisme.

Similar Posts