Vårt budskap for første gang på Arendalsuka 

I august 2023 deltok Foreningen for selektiv mutisme for første gang på Arendalsuka. Vi var en av to frivillige foreninger som innledet debatten på arrangementet «Hva kan gjøre det enklere å drive frivillige organisasjoner og foreninger?» i regi av SmartOrg, vår leverandør av medlemssystem. 

– Utfordrende å navigere i økonomiske støtteordninger 

Innledningsvis presenterte vi, som en av to organisasjoner, noen av utfordringene og erfaringene med å være en liten, nasjonal forening. Vi forsøkte å gi tydelige tilbakemeldinger, og stortingspolitiker for Arbeiderpartiet, Åse Kristin Ask Bakke, noterte flittig. Blant de poengene vi fremhevet, var utfordringene mindre, nasjonale foreninger står overfor med finansieringsmuligheter som for eksempel grasrotmidlene. 

Styreleder Anne Klepsland Simonsen innledet med å dele sin personlige erfaring som mor til en gutt med selektiv mutisme. Gutten sluttet å snakke i barnehagen, og familien strevde i nesten tre år før diagnosen ble stilt. Simonsen understreker utfordringene ved å være foreldre til et taust barn og poengterer at selv om noen får hjelp, er det mange som ikke gjør det. Hun setter fokus på mangelen på strukturer og støtte for selektiv mutisme sammenlignet med andre lignende tilstander i Norge.

Foreningen for Selektiv mutisme, som ble etablert i 2007, har som hovedoppgave å spre kunnskap om tilstanden. Simonsen påpeker behovet for tidlig identifisering og innsats for å hjelpe barn ut av tausheten. Hun delte foreningens vekst og aktiviteter, men understreker begrensningene på grunn av begrenset ressurser. Medlemskontingenten er hovedinntektskilden, og Simonsen nevnte utfordringene ved å søke ekstern støtte på grunn av foreningens nasjonale karakter.

Simonsen viste også til SmartOrg som et effektivt medlemssystem som har frigjort administrasjonstid. Hun reflekterer også over utfordringene med å navigere i økonomiske støtteordninger og etterlyser en belønningsordning for foreninger som gir støtte i forlengelsen av det offentlige hjelpeapparatet.

Har den frivillige sektoren faktisk insentiver til å bli mer effektiv?

Arrangementet la opp til en debatt med Stian Slotterøy Johnsen, Generalsekretær i Frivillighet Norge, Åse Kristin Ask Bakke, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, Lise Dahl Karlsen, avdelingsdirektør i Brønnøysundregistrene, Geir Arntzen Andrew, daglig leder i SmartOrg, Vellenes Fellesorganisasjon og Anne Klepsland Simonsen fra Foreningen for Selektiv Mutisme,

Diskusjonen mellom paneldeltakerne var fruktbar, og det kom frem ulike synspunkter på de belyste temaene. Det ble blant annet reist spørsmål om den frivillige sektoren faktisk har insentiver til å bli mer effektiv, og hvorvidt det er for vanskelig å søke økonomisk støtte for foreninger.

Brønnøysundregistrene kommuniserte også at de arbeider for å forenkle prosessene for foreninger og ønsker å legge til rette for integrasjoner som vil gjøre ting enklere. Samtidig påpekte de viktigheten av at systemleverandører får tilbakemeldinger fra kundene sine om problemområder for frivilligheten, slik at de kan utvikle nødvendige løsninger i samarbeid med offentlige aktører.

Takk for oss Arendalsuka 2023! Vi kommer gjerne tilbake i 2024. 

Har du innspill til budskapet vårt? Ta kontakt med oss på post@selektivmutisme.no

Similar Posts