Født til å være

Unge voksne​

Mye av forskningen og tiltakene som beskrives i behandlingen av selektiv mutisme er rettet mot små barn. Men selektiv mutisme gjelder også unge voksne. Og i motsetning til små barn, trenger unge voksne å være aktivt involvert og ha kontroll i en tiltaks- og behandlingssituasjon. 
 

Vi er helt vanlige mennesker med talevansker! Karoline (26 år) har satt sammen en liten guide – slik at samtalen med en ung voksen med selektiv mutisme blir en god opplevelse - for alle.

- Unge voksne er fullstendig inneforstått med sitt ønske og mål; nemlig å begynne å snakke. Familie, venner, lærere og andre rundt må hjelpe å å bygge opp ungdommens selvbilde og selvtillit, sier Kathe Lundahl, ansvarlig for Byomfattende team for barn og unge med selektiv mutisme i PP-tjenesten Oslo. Videre forteller hun at det må være fokus på å øke ungdommens komfort og redusere angst på skolen. Og ikke minst: Back off med alle former for press om å snakke.​

Noen råd til voksne i møte med tause ungdom 

 • Fortell at det er andre ungdom som strever med det samme og at det går an å jobbe med det. 

 • «Det kommer ikke til å være slik for alltid».

 • Fortell at man ikke skal presse!

 • Hold ellers lite fokus på tausheten.

 • Ha mye moro sammen og gjør alle de feilene du greier!

Hvor kan ungdom få hjelp? 

Diagnosen selektiv mutisme skal alltid stilles i spesialisthelsetjenesten for barn og unges psykiske helse (BUP). Fastlegen, skolelegen eller PP-tjenesten kan hjelpe til med henvisning til BUP.

Hva hjelper? Liste utarbeidet av ungdom med selektiv mutisme  

 • Foreldre de viktigste personene:

 • «Familien behandlet meg som de andre, ingen presset meg til å snakke»

 • Forståelse og aksept for problemet

 • Arbeide med tausheten gradvis og i små skritt, med hjelp fra trygge voksne

 • Oppmuntring og ros

 • Når de andre stilte ja/nei spørsmål og jeg kunne riste/nikke

 • At de andre fortsetter å snakke selv om jeg ikke svarer

 • At de andre gir meg tid
   

Hva hjelper ikke? Liste utarbeidet av ungdom med selektiv mutisme  

 • PRESS!

 • For mange spørsmål om snakkingen

 • Folk som ikke forstår/tror jeg er taus med vilje

 • Bli avvist og ignorert av lærerne og medelevene

 • At andre tror jeg er dum

 • At jeg ikke blir invitert med

Hvordan behandlet selektiv mutisme? 

Per i dag finnes det ingen «gullstandard» for behandling av tause unge. En rød tråd i alle former for behandling og tiltak både for barn som er i risiko for å utvikle selektiv mutisme og for dem som har utviklet problemet, er bruk av defokusert kommunikasjon. Det finnes også unge voksne som tar angstdempende medisiner. 

Vit at du ikke er alene

Foreningen for selektiv mutisme har som visjon at "ingen berørte av selektiv mutisme skal føle seg alene" og vårt mål er å 

 • spre kunnskap om selektiv mutisme

 • påvirke myndighetene

 • drive likepersonsarbeid

 • drive og organisere forum, treff og kurs

 

For unge voksne finnes det en Facebook-gruppe For Oss Som Har Selektiv Mutisme. Les også om andres erfaringer her. ​

Kilder: Utdanningsnytt.no, Heidi Omdal: Når barnet unngår å snakke, Universitetsforlaget og PP-Tjenestens Materiellservice: Veileder i arbeidet med selektiv mutisme hos barn og unge.

AKTUELT

KONTAKTINFORMASJON

 

Foreningen for selektiv mutisme

Styreleder Anne Klepsland Simonsen

Sødal Terrasse 13c, 4630 Kristiansand, Norge

 

E-post: selektivmutismenorge@gmail.com

 

Org.nr: 890 986 382 

Bankkonto: 1503 10 71159

VIPPS: 507180

 • Facebook Basic Black
 • Black Google+ Icon
 • Black Instagram Icon

Selektivmutisme.no kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til selektivmutisme.no sine nettsider. 

© 2019 Foreningen for selektiv mutisme