top of page
lesebok_johnny-mcclung-515498-unsplash.j

Tips til voksne i møte med tause barn 

Noen enkle råd er å tenke på at du som voksen har et ansvar for at barnet skal synes kontakten med deg er morsom, positiv og noe å se frem til. Det gjør man enkleste med ikke å stille verbale krav til barnet. 

Unngå å forhøre barnet, noe vi voksne gjerne gjør. Vi stiller så mange spørsmål til barn, noe vi aldri ville gjort til en voksen.

  • Fortell historier i stedet for å spørre en hel del.

  • Finn på aktiviteter der man ikke trenger å prate.

  • Sett deg ved siden av barnet og still åpne, undrende spørsmål. 

  • Eller ta frem en bok og si at nå skal jeg lese for deg.

  • Å spille spill går også utmerket uten å prate.

Når barnet føler at det ikke finnes noen krav, da kan det være at barnet tør å snakke.

- "Humor virker alltid avslappende. Vi har erfart at mange av de aller yngste barna faktisk kan glemme seg og «bryte lydmuren» spontant nettopp i situasjoner hvor man tuller og tøyser i en lek eller aktivitet."

bottom of page