Children Sitting on Brown Chairs Inside the Classroom

Tips til hvordan lærere bør omgås tause barn

I denne artikkelen gir vi noen grunnleggende tips til hvordan du som lærer kan omgås elever med selektiv mutisme. 

Sørg for et varmt og trygt klassemiljø med mye oppmuntring

 • Alltid inkluder eleven i aktivitetene når dette er mulig.
 • For at eleven skal føle seg som en del av klassemiljøet, kan det være lurt å gi eleven en oppgave som ikke krever verbal kommunikasjon, for eksempel å sette opp en oppslagstavle eller utføre et spesialoppdrag for læreren.

Unngå å stille spørsmål til å begynne med

 • Selv det å si «Hei, Live» tvinger eleven til å svare.
 • I stedet er det bedre å si noe sånt som «Så hyggelig å se deg, Live. I dag skal vi ha en artig dag.»

Det er best å begynne med beskrivelser, refleksjoner og kommentering av lek

 • Så flink du var til å finne plassen din, Live. Så flink du var til å finne plassen din på gulvet. Jeg ser at du setter deg i den grønne ringen osv. Jeg ser at du tar opp den røde Lego-klossen, og nå strekker du deg etter den gule klossen osv. Jeg ser at du bygger et høyt tårn av Lego. Høye tårn er kjempefine!

Når barnet er blitt «varm i trøya», kan du stille lukkede spørsmål

 • «Hva liker du best, rosa eller lilla?» «Har huset deres trapper eller ingen trapper?» «Gikk du til skolen i dag eller ble du kjørt?»
 • Selv om du begynner spørsmålet som et ja/nei-spørsmål, kan du alltid legge til «eller noe annet» for å gjøre det til et lukket spørsmål. «Har du lyst på gullfisk? … Eller noe annet?» «Kjørte du med mamma til skolen i dag? … Eller med noen andre?»
 • Når Live svarer på et spørsmål, gir du ros med positiv forsterkning: «Så flott at du kunne svare ‘rosa’!» «Veldig bra at du kunne fortelle at du har lyst på gullfisk!»

Unngå tankelesing. Gi positiv forsterkning når eleven bruker tale og ikke fakter

 • Hvis du ser at Live peker eller beveger på hodet for å svare ja/nei, kan du si «Jeg ser at du peker på den blå stolen. Vil du sitte i den blå stolen eller et annet sted?»
 • Når Live svarer, gir du ros med positiv forsterkning: «Så bra at du sa et annet sted! Vil du sitte i den røde stolen eller den gule stolen?»

Vent fem sekunder

 • Hvis du stiller et lukket spørsmål og barnet ikke svarer, må du vente fem sekunder. Deretter gjentar du spørsmålet. Det er viktig å gi barnet tid til å tenke seg om.

Vurder å bruke video til å kommunisere med

 • En fin måte å kommunisere og bli kjent med eleven på er å be eleven om å spille inn en video hjemme om noe han eller hun er interessert i (f.eks. kjæledyret, rommet sitt, hva han eller hun har gjort i helgen). Det kan være nødvendig å se denne videoen først uten at eleven er til stede, og heller prate med eleven om den senere. Målet er å se videoen sammen, men ta det pent og rolig for å nå dette målet.

Gi masse spesifikk ros

 • Når du ser på tegn på interaksjon, det være seg at eleven smiler, vinker, flytter seg nærmere en medelev, eller gir deg et ark, gir du spesifikk ros, for eksempel «Supert at du ga meg det arket!» «Det var skikkelig modig av deg å smile til Anna!»
 • Barn med selektiv mutisme kan gjøre, og gjør, store fremskritt, men det skjer vanligvis i små skritt om gangen. 

Hvis andre barn sier «Live kan ikke snakke/prate osv.»

 • Korriger dem og si «Live kan snakke. Hun bare trener modig-musklene sine og øver seg på å snakke på skolen.»

Tilrettelegg og hjelp eleven med å delta i lek

 • Angst gjør det veldig vanskelig for barn med selektiv mutisme å ta initiativ til lek eller bli med andre som leker eller gjør andre ting. Det er svært effektivt å foreslå aktiviteter for fritimer og pauser og gi barnet med selektiv mutisme og en medelev noe å gjøre sammen («Sara og Anne, kan dere rydde av tegnebordet?»).

Organiser små grupper

 • Hvis barnet er for engstelig til å utføre en oppgave foran hele klassen, kan du gi henne muligheten til å gjøre det i en liten gruppe eller på tomannshånd med deg. Dette letter angsten og senker de sosiale kravene.

Godta ikke-verbal respons

 • Hvis barnet med selektiv mutisme er for engstelig til å svare på spørsmål og delta, kan du åpne for og godta at han eller hun svarer ikke-verbalt.
 • Husk at dette bare er midlertidig. Målet er at barnet etter hvert skal kommunisere verbalt.
 • Du kan si noe sånt som «Det er greit – pek på den du vil ha».

Vær positiv

 • Ikke skjenn på eller straff barnet fordi han eller hun ikke snakker, og unngå å spille på samvittigheten for å få barnet til å snakke.
 • Barn med selektiv mutisme er svært følsomme for kritikk og kan lett bli motløs hvis de føler at de svikter eller skuffer noen. Det er ikke på grunn av trass at eleven ikke snakker. 

Similar Posts