Tilgjengelighetserklæring for Selektiv Mutisme

Woman in Green Shirt Holding White and Black Ceramic Mug

På selektivmutisme.no er vi dedikerte til å skape en nettstedopplevelse som er tilgjengelig for alle brukere, inkludert de med nedsatt funksjonsevne. Vi forstår viktigheten av å bygge et digitalt miljø som støtter alle individer, slik at hver person har muligheten til å hente informasjon og utføre nødvendige oppgaver uten hindringer.

Vårt mål


Vårt mål er å oppfylle og overgå standardene satt i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, på nivå AA. Disse retningslinjene er utviklet for å gjøre webinnhold mer tilgjengelig, med fokus på aspekter som synlighet, hørbarhet, betjenbarhet og forståelighet.

Person Holding Brown Framed Eyeglasses

Hvordan vi oppnår tilgjengelighet

For å sikre at nettstedet vårt er inkluderende og tilgjengelig for alle, implementerer vi følgende tiltak:

  • Kontinuerlig evaluering og testing: Vi gjennomfører regelmessig tilgjengelighetstester, både manuelt og ved hjelp av automatiserte verktøy, for å identifisere og rette opp eventuelle tilgjengelighetsproblemer.
  • Opplæring av vårt team: Vi sørger for at vårt team er godt informert om de beste praksisene for universell utforming og tilgjengelighet.
  • Engasjement med brukere: Vi oppfordrer tilbakemeldinger fra våre brukere om deres opplevelser med nettstedets tilgjengelighet. Dette hjelper oss med å identifisere områder som trenger forbedring.

Gi oss tilbakemelding

Din tilbakemelding er viktig for oss. Hvis du opplever noen problemer med tilgjengeligheten på selektivmutisme.no, eller hvis du har kommentarer eller forslag til hvordan vi kan forbedre, vennligst kontakt oss på post@selektivmutisme.no.

Vi er forpliktet til å arbeide kontinuerlig med å forbedre tilgjengeligheten på selektivmutisme.no, slik at vi kan tilby en inkluderende og tilgjengelig nettopplevelse for alle våre brukere.