Støtt oss

Woman Sitting in Front of Macbook

Foreningen for selektiv mutisme mottar ingen økonomisk støtte fra det offentlige og er helt avhengig av frivillig arbeid og medlemskontingent for å drifte websiden vår, skape møteplasser og utvikle kurs og informasjonsmateriell.

Hvem kan bli medlem?

Foreningen er for alle som har interesse for tilstanden selektiv mutisme, og spesielt: 

 • Barn og unge med selektiv mutisme
 • Foreldre og andre pårørende til barn og unge med selektiv mutisme
 • Fagfolk i barnehage, skole og helsevesen samt andre interesserte

Hva koster det å være medlem?

Vi har tre ulike medlemskap: 

 1. Hovedmedlemskap, 200,- per år
  Hver familie må ha ett hovedmedlem over 15 år
 2. Husstandsmedlemskap, 50,- per år
  Forutsetter at bor på samme adresse som hovedmedlem
 3. Hovedmedlemskap ung, 50,- per år
  For barn og unge mellom 15 – 26 år på egen adresse

Ditt medlemskap i Foreningen for selektiv mutisme betyr at:

 • Du støtter foreningens arbeid for økt kunnskap om selektiv mutisme
 • Du får invitasjon til fagdag, medlemsmøter og åpne treff 
 • Du får tilgang til digitale kurs og ressurser, blant annet online foredrag med Maggie Johnson. Les mer på «mitt medlemskap».
 • Du får nyhetsbrev tilsendt på e-post
 • Du har mulighet til å sitte i verv, samt at du har møte- og stemmerett på årsmøtet i foreningen

Hva jobber foreningen med?

Selektiv mutisme er noe som rammer cirka 1 av 140. Likevel misforstås ofte tause barn og unge fordi de som jobber i barnehage, skole og fagfolk i hjelpeapparatet ikke vet hva det er. Det betyr dessverre at mange ikke får god hjelp. Og altfor mange får tilfeldige hjelpetiltak – om de får hjelp i det hele tatt. I Norge finnes det tydelige strukturer for barn som har dysleksi, autisme og så videre, men det mangler når det gjelder selektiv mutisme. Dette ønsker vi å gjøre noe med!

Foreningens viktigste oppgave er å spre kunnskap om selektiv mutisme. Det er avgjørende at tause barn og unge blir plukket opp på et tidlig tidspunkt. Fordi forskning og erfaring viser at med tidlig innsats kan vi hjelpe barna ut av tausheten. 

Våre to viktigste kjernesaker er: 

 1. Lik diagnostisering- og behandlingsmodell for alle tause barn og unge uavhengig av bostedskommune.
 2. Kunnskap om selektiv mutisme må være del av barnehage- og grunnskolelærerutdanningen.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt på post@selektivmutisme.no.