top of page
webcover.png

Støtt oss


Foreningen for selektiv mutisme mottar ingen økonomisk støtte fra det offentlige og er helt avhengig av frivillig arbeid og medlemskontingent for å drifte websiden vår, skape møteplasser og utvikle kurs og informasjonsmateriell
Hvordan kan du støtte oss?

 

  1. Bli medlem i Foreningen for selektiv mutisme

  2. Starte en innsamling på Spleis

  3. Gi en valgfri sum på Vipps #507180

  4. Overføre en valgfri sum via bankkonto 1503 10 71159

  5. Følg oss i sosiale medierFacebookInstagram og YouTube

Vi i Foreningen for selektiv mutisme venter på svar fra Facebook
for å bli godkjent som ideell organisasjon som kan samle inn bidrag
.

Hva jobber foreningen med? 
Selektiv mutisme er noe som rammer cirka 1 av 140. Likevel misforstås ofte tause barn og unge fordi de som jobber i barnehage, skole og fagfolk i hjelpeapparatet ikke vet hva det er. Det betyr dessverre at mange ikke får god hjelp. Og altfor mange får tilfeldige hjelpetiltak - om de får hjelp i det hele tatt. I Norge finnes det tydelige strukturer for barn som har dysleksi, autisme og så videre, men det mangler når det gjelder selektiv mutisme. Dette ønsker vi å gjøre noe med!

Foreningens viktigste oppgave er å spre kunnskap om selektiv mutisme. Det er avgjørende at tause barn og unge blir plukket opp på et tidlig tidspunkt. Fordi forskning og erfaring viser at med tidlig innsats kan vi hjelpe barna ut av tausheten. 

Våre to viktigste kjernesaker er: 
 

  1. Lik diagnostisering- og behandlingsmodell for alle tause barn og unge uavhengig av bostedskommune.

  2. Kunnskap om selektiv mutisme må være del av barnehage- og grunnskolelærerutdanningen.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt på post@selektivmutisme.no 

bottom of page