Ungdom og selektiv mutisme

Ungdom og selektiv mutisme

I Norge er ungdom med diagnosen selektiv mutisme en uutforsket gruppe som bør vies mer oppmerksomhet. Personer som ikke har fått tilstrekkelig hjelp i barndommen, har ofte en talefobi som…