Tips til behandlere i hjelpeapparatet

Tips til behandlere i hjelpeapparatet

Barn og unge med selektiv mutisme misforstås ofte, ikke bare blant folk flest, men av ansatte i barnehagen, av lærere på skolen og dessverre også av fagfolk i hjelpeapparatet, noe…