From above of crop faceless male student writing with pen in notebook at wooden desk during lesson

Skriveråd til søknad om hjelpestønad

Oppfølging av barn med selektiv mutisme krever utrolig mye tid i forhold til det en vanligvis bruker for å følge opp barna sine. Derfor er hjelpestønad en av de meste relevante støtteordningene. 

Hjelpestønad regnes ut fra hvor mye ekstra tid man bruker. Det kan være lurt å sette opp en døgnklokke, en oversikt over hvor mye tid som går med til ulike oppgaver i løpet av dagen.

Tenk over hvor mye dere foreldre må være til stede, gi praktisk hjelp, tilrettelegge, motivere, eller følge opp på andre måter i ulike situasjoner som:

 • Vekking
 • Morgenstell, tannpuss, påkledning
 • Frokost
 • Ut av døra og til skolen
 • Lekselesing (ta med tid som brukes til forberedelser og motivering)
 • Hjelp til aktiviteter, enten organiserte eller sammen med familien (bringe og hente, må du/dere være til stede?)
 • Hvis det er søsken: Hvor mye tid bruker du/dere på å være til stede for å unngå konflikter?
 • Middag: Må du/dere legge ting spesielt til rette?
 • Hjelp til rydding av rommet: Må du/dere være til stede og gi positive tilbakemeldinger for at barnet skal klare å gjennomføre dette?
 • Kveldsmat: Hvor lang tid bruker dere? Må det motivering til?
 • Kveldstell, dusjing, tannpuss
 • Legging: Er det noe du/dere gjør spesielt for barnet/ungdommen? Må du/dere være til stede på rommet til barnet/ungdommen har sovnet? Hvor lang tid tar dette? Må du/dere legge fram klær til dagen etter?
 • Tenk over hvor mye tid du/dere bruker ekstra i forhold til jevnaldrende på: Kjøring til skole, aktiviteter, henting og bringing til venner eller for å gi barnet/ungdommen en sosial hverdag.

Tenk nøye gjennom søskenproblematikken der det er søsken:

 • Må søsknene skjermes?
 • Må den som har selektiv mutisme skjermes?
 • Hvor ofte er du/dere på møter på skole, PPT, BUP, osv.
 • Hvor ofte får du/dere telefoner fra skolen?

Brev med vedlegg: Skriv gjerne en «redegjørelse» i brevs form om hvordan hverdagen i deres familie er. Ta med alle tidsbruken, alt det du/dere gjør som ikke er nødvendig i en familie uten barn/unge med denne tilstanden. Ta utgangspunkt i den verste/ tyngste dagen.

Legg ved legeerklæring, sakkyndig vurdering fra PPT, individuell plan (hvis dere har det), Individuell opplæringsplan (IOP), halvårsrapport fra barnehagen/skolen, samt en uttalelse fra barnehage/lærer om behovene i skolehverdagen.

Similar Posts