Selektiv mutisme på TV

Tause barn og unge fortjener en høy, klar og tydelig stemme! Derfor har vi samlet Tv-innslag og informasjonsfilmer som forklarer og viser selektiv mutisme på en god måte. 

For barn i barnehagen og småskolen

For barn i storskolen og ungdom 

For voksne 

Filmer på engelsk

Similar Posts