Silhouette of Man Holding Flamethrower

Selektiv mutisme i arbeidslivet

Å få en diagnose som selektiv mutisme i voksen alder kan være en utfordrende og oppklarende opplevelse. For mange gir det en forklaring på tidligere uforklarlige atferder og følelser, men det medfører også utfordringer, spesielt i arbeidslivet hvor kommunikasjon ofte er nøkkelen til suksess.

Flere medlemmer vi har snakket med beskriver at de ofte har følt seg misforstått som «usosial» eller «utrivelig», og det dessverre ikke uvanlig blant voksne med selektiv mutisme. Dette skyldes ofte en mangel på kunnskap og forståelse rundt tilstanden. Mennesker med selektiv mutisme er ikke uvillige til å snakke eller sosialisere seg; de står overfor en reell angst som hindrer dem i å uttrykke seg fritt i visse situasjoner eller miljøer.

Her er noen tanker og strategier som kan hjelpe i arbeidslivet:

1. Åpenhet om utfordringene dine

Det kan være skremmende å være åpen om selektiv mutisme, men det kan også være nøkkelen til større forståelse og støtte på arbeidsplassen. Du trenger ikke å dele alt, men å gi kollegaer og ledere et innblikk i hva selektiv mutisme innebærer, kan hjelpe dem å tilpasse kommunikasjonsmetoder og arbeidsmiljøet.

2. Finn en talsperson

Hvis det er mulig, finn en kollega eller leder du stoler på og som kan fungere som din talsperson i situasjoner hvor din mutisme blir en barriere. Denne personen kan hjelpe med å formidle dine tanker og ideer når du ikke klarer det selv.

3. Bruk alternativ kommunikasjon

Teknologi kan være en fantastisk ressurs. E-post, meldingsapper og til og med skriftlige notater kan være effektive måter å kommunisere på arbeidsplassen. Dette kan hjelpe deg å uttrykke dine ideer og meninger uten den angsten som muntlig kommunikasjon kan medføre.

4. Jobb med en terapeut

Arbeid med en terapeut som har erfaring med selektiv mutisme eller angstlidelser kan gi deg strategier for å håndtere og potensielt overvinne noen av de utfordringene du står overfor.

5. Utvikle en tilpasset arbeidsplassstrategi

Snakk med din arbeidsgiver om å utvikle en strategi som tar hensyn til din selektiv mutisme. Dette kan inkludere tilpasninger som å unngå uanmeldte presentasjoner, eller å ha muligheten til å forberede og øve på kommunikasjonssituasjoner i forveien.

6. Fokus på styrker

Husk at du har unike styrker og bidrag som er verdifulle for din arbeidsgiver. Fokuser på disse styrkene og hvordan du kan bruke dem til din fordel i jobben din.

7. Søk støtte

Det finnes grupper og fora for voksne med selektiv mutisme, hvor du kan finne støtte og dele erfaringer med andre som forstår hva du går gjennom. Dette kan være en kilde til trøst og praktiske råd.

Ved å ta skritt for å forklare din situasjon og søke tilpasninger, kan du skape et mer forståelsesfullt og støttende arbeidsmiljø. Husk at du ikke er alene, og det finnes ressurser og strategier som kan hjelpe deg med å navigere i arbeidslivet med selektiv mutisme.

Eksempel på kommunikasjon til arbeidsplassen

Åpenhet er nøkkelen til å øke bevisstheten og forståelsen rundt selektiv mutisme.

Hei,

Jeg er en voksen person med diagnosen selektiv mutisme. Jeg forstår fullt ut og har ingen problemer med å forstå språk, men på grunn av angst, kan jeg ha vanskeligheter med å snakke i visse situasjoner og med noen mennesker.

Ikke ta det personlig om jeg ikke alltid svarer eller er stille. Min stillhet er ufrivillig, og det er ingenting jeg ønsker mer enn å kunne snakke med deg.

For å gjøre det lettere for meg, prøv å unngå direkte spørsmål, eller gi meg ekstra tid til å svare. Inkluder meg alltid i samtaler og aktiviteter, slik at jeg ikke føler meg utenfor.

Og om jeg endelig sier noe, vær så snill å ikke gjøre en stor sak ut av det. For mye oppmerksomhet kan få meg til å trekke meg tilbake igjen.

Takk for forståelsen.

Hilsen xx

Anne Olsen-Ryum forsøkte å være som alle andre på skolen. Det klarte hun ikke. Så sluttet hun å snakke. Nå håper hun at dagens unge slipper å vente like lenge på en diagnose.

Similar Posts