top of page
Stabler av mynter

Råd til søknad om hjelpestønad

Oppfølging av barn med selektiv mutisme krever utrolig mye tid i forhold til det en vanligvis bruker for å følge opp barna sine. Derfor er hjelpestønad en av de meste relevante støtteordningene. 

Hjelpestønad regnes ut fra hvor mye ekstra tid man bruker. Det kan være lurt å sette opp en døgnklokke, en oversikt over hvor mye tid som går med til ulike oppgaver i løpet av dagen.

 

Tenk over hvor mye dere foreldre må være til stede, gi praktisk hjelp, tilrettelegge, motivere, eller følge opp på andre måter i ulike situasjoner som:

 • Vekking

 • Morgenstell, tannpuss, påkledning

 • Frokost

 • Ut av døra og til skolen

 • Lekselesing (ta med tid som brukes til forberedelser og motivering)

 • Hjelp til aktiviteter, enten organiserte eller sammen med familien (bringe og hente, må du/dere være til stede?)

 • Hvis det er søsken: Hvor mye tid bruker du/dere på å være til stede for å unngå konflikter?

 • Middag: Må du/dere legge ting spesielt til rette?

 • Hjelp til rydding av rommet: Må du/dere være til stede og gi positive tilbakemeldinger for at barnet skal klare å gjennomføre dette?

 • Kveldsmat: Hvor lang tid bruker dere? Må det motivering til?

 • Kveldstell, dusjing, tannpuss

 • Legging: Er det noe du/dere gjør spesielt for barnet/ungdommen? Må du/dere være til stede på rommet til barnet/ungdommen har sovnet? Hvor lang tid tar dette? Må du/dere legge fram klær til dagen etter?

 • Tenk over hvor mye tid du/dere bruker ekstra i forhold til jevnaldrende på: Kjøring til skole, aktiviteter, henting og bringing til venner eller for å gi barnet/ungdommen en sosial hverdag.

Tenk nøye gjennom søskenproblematikken der det er søsken:

 • Må søsknene skjermes?

 • Må den som har selektiv mutisme skjermes?

 • Hvor ofte er du/dere på møter på skole, PPT, BUP, osv.

 • Hvor ofte får du/dere telefoner fra skolen?

 

Brev med vedlegg: Skriv gjerne en «redegjørelse» i brevs form om hvordan hverdagen i deres familie er. Ta med alle tidsbruken, alt det du/dere gjør som ikke er nødvendig i en familie uten barn/unge med denne tilstanden. Ta utgangspunkt i den verste/ tyngste dagen. Legg ved legeerklæring, sakkyndig vurdering fra PPT, individuell plan (hvis dere har det), IOP, halvårsrapport fra barnehagen/skolen, samt en uttalelse fra barnehage/lærer om behovene i skolehverdagen.

Lenke til søknadsskjema på nav.no

bottom of page