Styreleder har ordet
 

Min gode gutt på 7 år prater ikke på skolen. Han har selektiv mutisme. Hjemme er han en ordentlig skravlebøtte, mens på skolen er det akkurat som om ordene setter seg fast i halsen og ikke kommer ut. 

Selektiv mutisme er noe som rammer cirka 1 av 100. Likevel misforstås ofte tause barn og unge fordi de som jobber i barnehage, skole og fagfolk i hjelpeapparatet ikke vet hva det er. Min familie har fått god hjelp, samtidig er det slitsomt og krevende å være foreldre til et barn som ikke snakker. 

Og dessverre er det mange som ikke får god hjelp. Og altfor mange får tilfeldige hjelpetiltak - om de får hjelp i det hele tatt. I Norge finnes det tydelige strukturer for barn som har dysleksi, autisme og så videre, men det mangler når det gjelder selektiv mutisme. Dette ønsker vi å gjøre noe med!

Foreningens viktigste oppgave er å spre kunnskap om selektiv mutisme. Det er avgjørende at tause barn og unge blir plukket opp på et tidlig tidspunkt. Hvis barnet ikke får hjelp kan selektiv mutisme vedvare, men ved tidlig innsats kan vi hjelpe barna ut av tausheten. 

Våre to viktigste kjernesaker er: 

  1. Lik diagnostisering- og behandlingsmodell for alle tause barn og unge uavhengig av bostedskommune.

  2. Kunnskap om selektiv mutisme må være del av barnehage- og grunnskolelærerutdanningen.

Tilbake til gutten min. Han er mye redd og engstelig, for mer enn bare å snakke. Så vi øver hver dag på å tørre enda mer. Mantra her i huset er "jeg vil, jeg skal, jeg kan"!


Støtt oss gjerne i det arbeidet vi gjør!

Foreningen har på kort tid vokst til nær 400 medlemmer og pågangen fra fortvilte familier er stor. Det viser at det er behov for oss. Samtidig tar vi nå bort muligheten for å ringe oss fordi vi har begrenset med kapasitet. Vi baserer vår drift kun på frivillig arbeid og medlemskontingent. Medlemskontingenten går til å dekke drift av webside, utgifter til arrangementer og informasjonsmateriell.  Målet vårt er at "ingen berørte av selektiv mutisme skal føle seg alene". 

Hilsen Anne
Styreleder i Foreningen for selektiv mutisme

Følg foreningen på Facebook, Instagram og YouTube.

Se samtale om selektiv mutisme på tv.abup.no.

Ut på tur, aldri sur: Styreleder Anne og familien på sykkeltur. - Vi har så mye aktivitet som mulig utenfor hjemmet for å øve på å snakke!

Vi har laget informasjonfilm om selektiv mutisme: De tause barna og hjelpen som nytter.

Hvem er vi for?

Foreningen er for:  

  • Mennesker med selektiv mutisme

  • Foreldre og andre pårørende til mennesker med selektiv mutisme

  • Fagfolk og andre interesserte

Les mer om våre medlemskap.

Vår visjon og våre mål

 

Vår visjon er at ingen berørte av selektiv mutisme skal føle seg alene

Foreningen har som mål å: 

  • spre kunnskap om selektiv mutisme

  • påvirke myndighetene

  • drive likepersonsarbeid

  • drive og organisere forum, treff og kurs

Foreningens historie

 

Foreningen ble startet opp i etterkant av en dokumentar om selektiv mutisme på TV2 i 2006. Initiativet ble tatt av foreldre med barn 
med diagnosen selektiv mutisme, ungdom og voksne som selv har eller har hatt selektiv
mutisme. Våren 2007 ble foreningen formelt stiftet. I perioden 2013 - 2017 hadde foreningen liten aktivitet, men nytt styre har revitalisert foreningens arbeid igjen fra januar 2018!