Styreleder har ordet
 

Min gode gutt på ni år sluttet å snakke i barnehagen da han var mellom to og tre år gammel. Vi, redde og fortvilte foreldre, gikk i sikksakk mellom barnehage, fastlege, PPT og HABU i nesten tre år før vi fikk konstatert diagnosen selektiv mutisme.

Selektiv mutisme er noe som rammer cirka 1 av 100. Likevel misforstås ofte tause barn og unge fordi de som jobber i barnehage, skole og fagfolk i hjelpeapparatet ikke vet hva det er. Min familie har fått god hjelp fra ildsjeler i barnehage, PPT og skole, samtidig er det slitsomt og krevende å være foreldre til et barn som ikke snakker. 

Og dessverre er det mange som ikke får god hjelp. Og altfor mange får tilfeldige hjelpetiltak - om de får hjelp i det hele tatt. I Norge finnes det tydelige strukturer for barn som har dysleksi, autisme og så videre, men det mangler når det gjelder selektiv mutisme. Dette ønsker vi å gjøre noe med!

Foreningens viktigste oppgave er å spre kunnskap om selektiv mutisme. Det er avgjørende at tause barn og unge blir plukket opp på et tidlig tidspunkt. Hvis barnet ikke får hjelp kan selektiv mutisme vedvare, men ved tidlig innsats kan vi hjelpe barna ut av tausheten. 

Våre to viktigste kjernesaker er: 

  1. Lik diagnostisering- og behandlingsmodell for alle tause barn og unge uavhengig av bostedskommune.

  2. Kunnskap om selektiv mutisme må være del av barnehage- og grunnskolelærerutdanningen.

Tilbake til gutten min. Han har vært mye redd og engstelig, for mer enn bare å snakke.  Så vi har øvd hver dag på å tørre enda mer. Mantra i huset er "jeg vil, jeg skal, jeg kan"!  Og sakte ble det bedre. Frykten for å snakke på skolen forsvant etter et skolebytte der ingen visste noe. Da hadde gutten vår vært taus i barnehage og skole gjennom fem år.  Vi erfarte at miljøskifte var bra fordi han selv var klar for det.  

 

Formålet med foreningen er at "Ingen berørte av selektiv mutisme skal føle seg alene". 
 

Vi er nær 300 medlemmer og pågangen fra fortvilte familier er stor. Det viser at det er behov for oss.  Vi baserer vår drift på frivillig arbeid og medlemskontingent. Det begrenser vår kapasitet til å følge opp enkeltmedlemmer. Gjennom medlemskapet kan du selv knytte kontakt med andre i samme situasjon. Foreningen har tilbud om arrangementer, gratis informasjonsmateriell og tilhørighet i fylkeslag. 
 

Støtt oss gjerne i det arbeidet vi gjør!

Hilsen Anne
Styreleder i Foreningen for selektiv mutisme

Følg oss på Facebook, Instagram og YouTube.

Se samtale om selektiv mutisme på tv.abup.no.

Ut på tur, aldri sur: Styreleder Anne og familien på sykkeltur. - Vi har hatt så mye aktivitet som mulig utenfor hjemmet for å øve på å snakke!

Vi har laget informasjonfilm om selektiv mutisme: De tause barna og hjelpen som nytter.

Hvem er vi for?

Foreningen er for:  

  • Mennesker med selektiv mutisme

  • Foreldre og andre pårørende til mennesker med selektiv mutisme

  • Fagfolk og andre interesserte

Les mer om våre medlemskap.

Vår visjon og våre mål

 

Vår visjon er at ingen berørte av selektiv mutisme skal føle seg alene

Foreningen har som mål å: 

  • spre kunnskap om selektiv mutisme

  • påvirke myndighetene

  • drive likepersonsarbeid

  • drive og organisere forum, treff og kurs

Foreningens historie

 

Foreningen ble startet opp i etterkant av en dokumentar om selektiv mutisme på TV2 i 2006. Initiativet ble tatt av foreldre med barn 
med diagnosen selektiv mutisme, ungdom og voksne som selv har eller har hatt selektiv
mutisme. Våren 2007 ble foreningen formelt stiftet. I perioden 2013 - 2017 hadde foreningen liten aktivitet, men nytt styre har revitalisert foreningens arbeid igjen fra januar 2018!