Tilrettelegging på arbeidsplassen for familier berørt av selektiv mutisme

Tilrettelegging på arbeidsplassen for familier berørt av selektiv mutisme

Selektiv mutisme er en tilstand som ikke bare påvirker de som er direkte berørt, men også deres familier. Dette kan by på utfordringer i hverdagen, spesielt når det kommer til…