Behandling av selektiv mutisme

Behandling av selektiv mutisme

I Norge finnes det ingen tydelige «gullstandard» for behandling av tause barn og unge. Selektiv mutisme kan sies å være en arena- eller situasjonsspesifikk problematikk og derfor bør hjelpetiltakene skje…

Hva er BUP?

Hva er BUP?

Spesialisthelsetjenesten for barn og unges psykiske helse (BUP) er et poliklinisk spesialisthelsetilbud innenfor psykisk helsevern for barn og ungdom. De gir tilbud til barn og ungdom under 18 år, og deres…

Hva er PPT?

Hva er PPT?

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) omtales ofte som PP-tjenesten. PP-tjenesten skal arbeide systemrettet og hjelpe skoler med å sikre at alle barn og unge med behov for særskilt hjelp og støtte får ta…