Familieliv og selektiv mutisme

Familieliv og selektiv mutisme

Selektiv mutisme er noe som rammer cirka 1 av 140. Likevel er det lite kunnskap om tilstanden i barnehage, skole og fagfolk i hjelpeapparatet. Å vise forståelse og omsorg er…