Invitasjon til samarbeid: Studenter utforsker selektiv mutisme

Vi i Foreningen for selektiv mutisme verdsetter når studenter kontakter oss om samarbeid som bidrar til forskning og utvikling gjennom sine akademiske oppgaver. Fremover oppfordrer vi studenter til særlig å utforske følgende to temaer:

  1. Opplæringsloven og rettigheter for barn og ungdom med selektiv mutisme, spesielt utfordringene de møter i skolehverdagen med behov for tilrettelegging i muntlige fag.
  2. Forskning på praktiske verktøy som kan støtte kommunikasjon, for eksempel bruk av video og Messenger i skolekontekst.

Begge prosjektene kan gi verdifull innsikt og bidra til bedre forståelse og støtte for ungdom med selektiv mutisme.

Studenter som ønsker å samarbeide med Foreningen for selektiv mutisme om oppgaver, inkludert problemstillinger til studentoppgaver, kan ta kontakt på e-post post@selektivmutisme.no. Det er viktig å gi en kort beskrivelse av prosjektet eller problemstillingen, samt hvordan det relaterer til selektiv mutisme. Vi ser frem til å høre fra engasjerte studenter som ønsker å bidra til forskningen og forståelsen rundt selektiv mutisme.

Similar Posts