Håndtere hvisking hos barn: Gode råd fra Maggie Johnson

Å kommunisere med barn som foretrekker å hviske kan være en utfordring, men med de rette tilnærmingene kan vi skape et trygt og støttende miljø for dem. Maggie Johnson, en ekspert på området, deler nyttige strategier for å håndtere denne atferden på en positiv måte.

Aksepter hvisking med åpenhet

Det første steget er å møte barnets hvisking med en åpen holdning. I stedet for å se det som et problem, er det viktig å vise aksept for at barnet uttrykker seg på denne måten. Om barnet velger å hviske på grunn av en spesifikk persons nærvær, som bestemor, bør vi oppmuntre til dette, så lenge det foregår på en åpen måte.

Unngå hvisking i øret

Det anbefales sterkt å unngå å la barnet hviske i øret ditt. Dette kan nemlig sende et budskap om at det ikke er trygt å la andre se at de snakker med deg. For å oppmuntre til åpenhet, bør man heller skape en situasjon hvor barnet føler seg trygt nok til å hviske åpent, enten ved å gå til et annet rom eller posisjonere seg diskret i offentligheten.

Møt barnet med blikket

Når barnet ønsker å kommunisere, er det viktig å vise full oppmerksomhet ved å vende ansiktet mot dem. Dette enkle, men effektive tiltaket, kan forebygge behovet for hvisking direkte i øret og fremmer en mer åpen dialog.

Gi forsikringer

Det er essensielt å forsikre barnet om at det er helt akseptabelt å snakke sammen på en hviskende måte offentlig. Forsikre dem om at samtalen kan forblir mellom dere, og at andre, som bestemor, ikke vil delta før barnet føler seg klart for det.

Tilby alternativer

For barn som fortsatt finner det utfordrende å snakke ansikt til ansikt, kan det være hjelpsomt å tilby alternativer. Å skape litt fysisk avstand kan bidra til at barnet føler seg mer komfortabelt med å åpne seg.

Ved å følge disse rådene fra Maggie Johnson, kan vi bidra til å støtte barn i deres kommunikasjonsutvikling på en måte som føles trygg og akseptabel for dem. Det handler om å skape et miljø hvor barnets stemme kan bli hørt, på deres egne premisser.

Similar Posts