top of page
webcover.png

Fagdag om hjelpetiltak for barn og unge
med selektiv mutisme 17. mars i Oslo

Maggie Johnson, medforfatter av den internasjonalt anerkjente Selective Mutism Resource Manual, kommer til vår fagdag i Oslo 17. mars. Hun er en av flere foredragsholdere på fagdag om hjelpetiltak for barn og unge med selektiv mutisme.
Praktiske detaljer om fagdagen

 

 • Dato: Fredag 17. mars

 • Klokkeslett: 09:30 - 15:00

 • Sted: Pilar - kompetansetjenesten, Gullhaugveien 1, Nydalen, 0484 Oslo

  • Det er mulig å følge fagdagen digitalt gjennom påmelding​

 • Målgruppe: Fagdagen er åpen for alle og retter seg særlig mot:

  • Ansatte i skole og barnehage

  • Ansatte i hjelpetjenestene (PPT, BUP og skolehelsetjenesten)

  • Foreldre/foresatte til barn og unge med selektiv mutisme

  • Andre med interesse for selektiv mutisme

Pris 


Vi har to ulike billettkategorier 

 1. Inngangsbillett fysisk fagdag:

  1. Kroner 0 for medlemmer i Foreningen for selektiv mutisme

  2. Kroner 500 for alle andre

 2. Inngangsbillett fagdag - digitalt

  1. Kroner 0 for medlemmer i Foreningen for selektiv mutisme

  2. Kroner 100 for alle andre

Om fagdagen

Foreningen for selektiv mutismes viktigste oppgave er å spre kunnskap om selektiv mutisme. Derfor inviterer vi til fagdag om hjelpetiltak for barn og unge med selektiv mutisme i Oslo fredag 17. mars. Maggie Johnson, medforfatter av den internasjonalt anerkjente Selective Mutism Resource Manual, kommer hele veien fra Storbritannia. Hun vil dele kunnskap om aktiviteter og strategier som kan hjelpe tause barn og unge til å tørre å snakke mer og med flere.  Small steps really do lead to big changes but taking the first step can be the most difficult.  I tillegg til nevnte Maggie Johnson vil vi også få faglige betraktninger fra Kathe Lundahl, pedagogisk-psykologisk rådgiver i Oslo PPT og Heidi Omdal, professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Agder.

 

For å få best utbytte av fagdagen forutsetter vi at du har basiskunnskap om hva selektiv mutisme og hvordan det kan utarte seg. Deler av programmet vil foregå på engelsk, blant annet innlegget til Maggie Johnson. Målet med fagdagen er at du skal komme hjem med flere ideer og tanker om aktiviteter og strategier som kan hjelpe tause barn og unge i deres hverdag. På selektivmutisme.no finner du mye relevant lesestoff. 

Program:

 • 08:45: Registrering

 • 09:30: Velkommen og praktisk info

 • 09:45: Foredrag med Maggie Johnson (foredrag på engelsk)
  Om hjelpetiltak i møte med barn og unge med selektiv mutisme 

   

 • 11:30: Lunsj
   

 • 12:15: Samtale med Marte Fredriksen, som har hatt selektiv mutisme i oppveksten (samtale på engelsk)
  Refleksjoner og svar på spørsmål fra Maggie Johnson

 • 13:00: Foredrag med Kathe Lundahl (foredrag på norsk)
  Hvordan fungerer norsk praksis opp mot Maggie Johnsons anbefalinger? 

 • 13:30: Gruppearbeid  

 • 14:15: Still spørsmål til ekspertpanelet (samtale på norsk)  
  I panelet: Marte Fredriksen, Kathe Lundahl og Heidi Omdal.

   

 • 15:00: Slutt

Medlemsmøte i Foreningen for selektiv mutisme

 

Etter fagdagen inviterer vi til en uformell samling der medlemmer kan møtes for erfaringsutveksling, kunnskapspåfyll, pizza og prat!

Passport Pic - Cropped.jpg

Maggie Johnson, medforfatter av den internasjonalt anerkjente Selective Mutism Resource Manual, kommer til vår fagdag i Oslo 17. mars. Hun er en av flere innledere på fagdag om hjelpetiltak for barn og unge med selektiv mutisme.

bottom of page