tir. 28. sep. | Teams, lenke sendes på e-post

Digitalt medlemsmøte med gjest Kathe Lundahl

Tema for møtet er innholdet i NY, oppdatert veileder for selektiv mutisme: Når taushet ikke er gull - med særlig fokus på rettigheter og behandling.
Registreringen er lukket
Digitalt medlemsmøte med gjest Kathe Lundahl

Tid og sted

28. sep. 2021, 20:00 – 21:00
Teams, lenke sendes på e-post

Om eventen

Velkommen til digitalt medlemsmøte i Foreningen for selektiv mutisme med Kathe Lundahl som gjest!

Kathe Lundahl (cand. paed, og spesialist i pedagogisk-psykologisk rådgivning) er ansatt i PP-tjenesten i Oslo kommune og en av tre forfattere av veilederen Når taushet ikke er gull -en veileder ved selektiv mutisme (SM). I møtet skal Kathe snakke om hvordan veilederen kan brukes i arbeidet med tause barn og unge. 

Veilederen retter seg primært mot førstelinjetjenesten; de kommunale psykologtjenester og det pedagogisk-psykologiske fagmiljøet (PPT), men er også nyttig for ansatte i poliklinikker for barn og unges psykiske helse, foreldre og ansatte i barnehage / skole.

Helt nytt i veilederen er et kapittel om særskilte rettigheter og spesialpedagogiske tilrettelegginger i barnehage / skole og et eget samlet kapittel med både generelle og spesifikke systematiske tiltak for å fremme kommunikasjon og snakking hos barn med SM. I det nye kapittelet om tiltak redegjøres det for trinnene i den norske hjem- / skolebaserte tilnærmingen som er utviklet og prøvd ut i en av de første kontrollerte behandlingsstudier i verden om SM (Beate Ørbeck et al. 2012; 2014). 

Deltakelse i møtet er gratis, men krever påmelding på forhånd. Nettmøtet vil bli avhold på Teams og lenke til digitalt møte sendes ut i e-post rett etter påmelding og 1 time før møtestart tirsdag 28. september.

Velkommen!

Hilsen Styret i Foreningen for selektiv mutisme

Dele denne eventen