top of page

tir. 28. sep.

|

Teams, lenke sendes på e-post

Digitalt medlemsmøte med gjest Kathe Lundahl

Tema for møtet er innholdet i NY, oppdatert veileder for selektiv mutisme: Når taushet ikke er gull - med særlig fokus på rettigheter og behandling.

Registreringen er lukket
Se andre eventer
Digitalt medlemsmøte med gjest Kathe Lundahl
Digitalt medlemsmøte med gjest Kathe Lundahl

Tid og sted

28. sep. 2021, 20:00 – 21:00

Teams, lenke sendes på e-post

Om eventen

Velkommen til digitalt medlemsmøte i Foreningen for selektiv mutisme med Kathe Lundahl som gjest!

Kathe Lundahl (cand. paed, og spesialist i pedagogisk-psykologisk rådgivning) er ansatt i PP-tjenesten i Oslo kommune og en av tre forfattere av veilederen Når taushet ikke er gull -en veileder ved selektiv mutisme (SM). I møtet skal Kathe snakke om hvordan veilederen kan brukes i arbeidet med tause barn og unge. 

Veilederen retter seg primært mot førstelinjetjenesten; de kommunale psykologtjenester og det pedagogisk-psykologiske fagmiljøet (PPT), men er også nyttig for ansatte i poliklinikker for barn og unges psykiske helse, foreldre og ansatte i barnehage / skole.

Helt nytt i veilederen er et kapittel om særskilte rettigheter og spesialpedagogiske tilrettelegginger i barnehage / skole og et eget samlet kapittel med både generelle og spesifikke systematiske tiltak for å fremme kommunikasjon og snakking hos barn med SM. I det nye kapittelet om tiltak redegjøres det for trinnene i den norske hjem- / skolebaserte tilnærmingen som er utviklet og prøvd ut i en av de første kontrollerte behandlingsstudier i verden om SM (Beate Ørbeck et al. 2012; 2014). 

Deltakelse i møtet er gratis, men krever påmelding på forhånd. Nettmøtet vil bli avhold på Teams og lenke til digitalt møte sendes ut i e-post rett etter påmelding og 1 time før møtestart tirsdag 28. september.

Velkommen!

Hilsen Styret i Foreningen for selektiv mutisme

Dele denne eventen

bottom of page