top of page
Førstehjelp boksen på rosa BG

Hva er BUP?

Spesialisthelsetjenesten for barn og unges psykiske helse (BUP) er et poliklinisk spesialisthelsetilbud innenfor psykisk helsevern for barn og ungdom. De gir tilbud til barn og ungdom under 18 år, og deres familier. Poliklinisk betyr at du får timeavtaler der, men ikke er innlagt.

 

På BUP jobber det mange ulike yrker som psykolog, barnepsykiater, familieterapeut, klinisk pedagog, klinisk sosionom, psykiatrisk sykepleier eller andre yrkesgrupper. Noen ganger jobber flere sammen.

 

Hvordan arbeider BUP?

  • Utredning: Den første tiden bruker de til å skaffe seg god oversikt over situasjonen til den som skal motta hjelp. Det får de først og fremst ved å snakke med barnet/ungdommen og foreldrene, og kanskje andre som kjenner situasjonen godt. De bruker også spørreskjema og tester. Når de har fått et bilde både av det som er vanskelig og det som fungerer bra, blir de sammen med deg/dere enige om hvilke områder det er viktig å arbeide videre med, og hvordan dere skal gjøre det sammen.

  • Behandling: Samtalen er den vanligste arbeidsmåten i BUP. Dere diskuterer vanskeligheter og muligheter sammen, og legger planer for en god utvikling. De kan snakke med foreldre og barn/ungdom både sammen og hver for seg, alt etter hva som passer for de enkelte. Samtaler kan også inneholde øvelser, rollespill, skriving, maling, lek eller tegning. Det kan være aktuelt å delta i gruppe med jevnaldrende. Noen får tilbud om medisiner i tillegg.

  • Samarbeid: Hvis brukerne ønsker det, kan BUP samarbeide med-, og gi veiledning og undervisning til de kommunale eller fylkeskommunale tjenestene som for eksempel skole. De kan også henvise videre til andre deler av det psykiske helsevernet for ungdom hvis det er behov for det.

Erfaringer fra virkeligheten

Mange av våre medlemmer erfarer dessverre at kommunens hjelpetilbud til barn og unge med selektiv mutisme er helt fraværende både i PPT og BUP.  Det finnes ingen tydelig, selvsagt vei til hjelp. Med det blir langsomt bedre. Tidlig innsats er helt avgjørende for å kunne komme tidlig til med hjelpetiltak. Det er også svært viktig med et åpent og godt samarbeid mellom hjem og barnehage/skole.  Vår innstilling er at man selvsagt skal diagnostiseres for å få riktig hjelp. 

Foreningen for selektiv mutisme jobber aktivt for å øke kunnskapen om selektiv mutisme

bottom of page