Å utdanne seg selv på selektiv mutisme er første mål på veien for å hjelpe tause barn 

Nærmere 300 foreldre, familiemedlemmer, ansatte i barnehage, skole, oppfølgingstjenesten og andre hjelpeinstanser deltok på vår fagdag i mars. Deltakerne kom fra hele landet og mer enn halvparten deltok digitalt på vår første hybride fagdag. 

Small steps really do lead to big changes but taking the first step can be the most difficult

Maggie Johnson, medforfatter av den internasjonalt anerkjente Selective Mutism Resource Manual, kom hele veien fra Storbritannia. Hun delte kunnskap om aktiviteter og strategier som vil hjelpe tause barn og unge til å tørre å snakke mer og med flere. For å oppsummere er det mange veldig enkle ting som kan hjelpe tause barn, men ingenting vil være effektivt før folk rundt dem er med på det. Å lære andre om selektiv mutisme og hvordan man kan hjelpe er viktig! Nøkkelen er å få barnet til å møte frykten for å snakke ved å ta små skritt, i sitt eget tempo.

Gjennom dagen fikk vi også faglige betraktninger fra Kathe Lundahl, pedagogisk-psykologisk rådgiver i Oslo PPT og Heidi Omdal, professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Agder. I tillegg delte Marte Fredriksen tanker og refleksjoner om hennes oppvekst uten å snakke i barnehage og på skolen. Takk for at du deler historien med oss og alle andre. Fagdagen har som mål å øke kunnskapen om selektiv mutisme. Og nettopp gjennom å vite blir det også enklere å hjelpe.

Se også: Intervju med Marte Fredriksen på NRK Dagsrevyen 12. april 2023

Om fagdagen
  • Fagdagen for hjelpetiltak for barn og unge med selektiv mutisme gir en unik mulighet til å lære om de nyeste forskningsfunnene og evidensbaserte intervensjoner for å hjelpe barn og unge med denne tilstanden. Å delta på fagdagen kan bidra til å øke ens kunnskap og forståelse av selektiv mutisme og dens innvirkning på barn og unges liv, samt utvikle en helhetlig tilnærming til å hjelpe disse individene.
  • Gjennom å delta på fagdagen kan man møte og samarbeide med andre fagpersoner og eksperter innen feltet, og utveksle ideer og erfaringer om beste praksis og tilnærminger for å hjelpe barn og unge med selektiv mutisme.
  • Fagdagen kan også gi en mulighet til å diskutere og få svar på spørsmål om selektiv mutisme og relaterte temaer, og få veiledning og råd fra erfarne fagpersoner.
  • Til slutt kan å delta på fagdagen for hjelpetiltak for barn og unge med selektiv mutisme bidra til å øke ens motivasjon og engasjement for å arbeide med denne pasientgruppen, og til å forbedre ens evne til å gi en effektiv og tilpasset behandling. 

Similar Posts