6 tips til skolestart

Kathe Lundahl i Oslo kommune PPT har utarbeidet seks tips til hvordan familien og skolen best mulig kan forberede skolestart for et barn med selektiv mutisme. 
 

 1. Reduser stress og forventinger
  Snakk om det positive med skolestart! Å gå på skole er gøy fordi her vil barnet lære masse og bli kjent med andre. Snakk heller om skolehverdagen enn den første skoledagen. 
   
 2. Ta kontakt med skolen
  Avtal et møte med skoleledelsen i god tid før skolestart. Målet med et slikt møte er å gjøre skolen kjent med hvordan barnet fungerer og snakke om hva barnet vil trenge av eventuell tilrettelegging. Kanskje barnet også kan være med å treffe læreren dersom denne er på plass? Det viktigste er å hilse på og møtet behøver ikke å være så lenge. Noen inviterer også lærer hjem for å bli bedre kjent i et trygt miljø.
   
 3. Bli kjent med skolens nærmiljø
  Ta med barnet på besøk til skolen. Lek ute, se dere rundt og gjør noe hyggelig der slik at det blir en god følelse. Barnehagen og hjemmet kan samarbeide om besøk til skolen dersom det er praktisk mulig.
   
 4. Delta på førskoledagen
  De fleste skolene har en førskoledag før sommerferien som likner litt på første skoledag. Da anbefaler jeg at foreldrene er med, holder i hånden -og om man må gå frem for å hilse på rektor, ja så følger man bare barnet og forsikrer han/henne om at man ikke må si noe dersom de blir redde for nettopp det.
   
 5. Oppfølging og veiledning
  Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) eller den som kjenner barnet best fra barnehagen må sikre god oppfølging og veiledning til de som skal ta imot barnet ved skolestart. Slik veiledning må skje i god tid før skolestart og den må skje systematisk underveis og i etterkant. Det må gis veiledning om hvordan man best kan kommunisere. Det skal ikke oppstå press og søkelys på det med snakkingen eller andre ting som barnet vegrer seg for, men samtidig må det gis råd om hvordan man kan tøye kommunikasjonen på en trygg måte slik at barnet gis muligheter til å «kaste seg utpå».
   
 6. Finn en måte å si fra på
  Barn med selektiv mutisme klarer ikke å spørre om hjelp til noe og derfor er det viktig å finne en plan for å kunne si fra når de må på do, eller når de er tørste eller sultne. La dem vise et tegn eller bruke lapper om det trengs. Noen foretrekker å kommunisere gjennom en venn de er trygge på, noe som også må aksepteres. Et tips er å bruke snakkekort. Du kan uten ekstra kostnad laste ned Foreningen for selektiv mutisme mal for snakkekort.

Similar Posts