backtoschool_ransel.jpeg

5 tips til skolestart

Overgangen fra barnehage til skole er hverdagstraumer de aller fleste barn kan oppleve som vanskelig og stressende, men de kommer seg gjennom det etter en tid. Hos barn med et sårbart og tilbaketrukket temperament og med en engstelig personlighet, kan slike situasjoner bli altfor overveldende og angstskapende. Og for disse blir «løsningen» på ubehaget at barnet stopper å snakke.
 

Kathe Lundahl i Oslo kommune PPTs har utarbeidet fem tips til hvordan familien og skolen best mulig kan forberede skolestart for et barn med selektiv mutisme. 

Det som er superviktig når det gjelder forberedelser til skolestart er:

 1. Reduser stress og altfor store forventninger om selve skolestarten og den første dagen. Fokuser på det positive med skolestart! Det blir gøy og at man sikkert kommer til å lære masse og blir kjent med andre.
   

 2. Be om et møte med skolen i god tid før skolestart. Intensjonen med et slikt møte er å gjøre skolen kjent med hvordan barnet fungerer og formidle hva barnet vil trenge av eventuell tilrettelegging.
   

 3. Ta med barnet på besøk til skolen. Lek ute, se dere rundt og gjør noe hyggelig der slik at det blir en god følelse. Kanskje barnet også kan være med å treffe læreren dersom denne er på plass? Det viktigste er å hilse på og møtet behøver ikke å være så lenge.
   

 4. De fleste skolene har en førskoledag i mai/juni som likner litt på første skoledag. Da anbefaler jeg at foreldrene er med, holder i hånden -og om man må gå frem for å hilse på rektor, ja så følger man bare barnet og forsikrer han/henne om at man ikke må si noe dersom de blir redde for nettopp det.
   

 5. PPT / andre instanser eller den som kjenner barnet best og som har hjulpet til i barnehagen MÅ sikre god oppfølging og veiledning til de som skal ta imot barnet ved skolestart. Slik veiledning må skje i god tid før skolestart og den må skje systematisk underveis i etterkant. Det må gis veiledning om hvordan man best kan kommunisere. Det skal ikke oppstå press og fokus på det med snakkingen eller andre ting som barnet vegrer seg for, men samtidig må det gis råd om hvordan man kan tøye kommunikasjonen på en trygg måte slik at barnet gis muligheter til å «kaste seg utpå». 
   

Lærer og de voksne må forberedes på små ting som overgangssituasjoner i løpet av skoledagen: Hvordan de skal hjelpe barn som ikke får til å formidle egne behov som toalett/turer/si fra når de er sulte/tørste og ellers hvordan de kan tilrettelegge pedagogisk i timene/leseopplæringen osv. 

Les mer på selektivmutisme.no: