10 regler i møte med tause barn og ungdom 

Barn og unge med selektiv mutisme misforstås ofte, ikke bare blant folk flest, men av ansatte i barnehagen, av lærere på skolen og dessverre også av fagfolk i hjelpeapparatet. Barn og unge med selektiv mutisme VIL snakke, men de klarer det ikke. De forstår ikke selv hvorfor ordene ikke kommer ut og de vet heller ikke hvordan de skal løse det når tausheten først har satt seg.

I følge forsker Heidi Omdal ved UiA er det viktigste i møte med barn og unge med selektiv mutisme å skape en trygg relasjon. Deretter må man begynne å utfordre dem litt etter litt. Det viktigste er at barnet føler mestring. Det vil være med på å motivere dem til å jobbe seg ut av tausheten. 

10 regler i møte med barn og unge med selektiv mutisme

  1. Ha et avslappet forhold til barnet.
  2. Nonverbal kommunikasjon er et sted i riktig retning.
  3. Husk at dette barnet er veldig var for kroppspråk.
  4. Posisjoner deg i forhold til barnet. Sitt heller ved siden av isteden for rett overfor.
  5. Ha et felles fokus på det barnet er opptatt av istedenfor å fokusere direkte på barnet.
  6. Ikke still direkte spørsmål, men undre deg høyt på en slik måte at det gir barnet rom for å respondere.
  7. Barnet må også gis tid til å respondere.
  8. Fortsett dialogen selv om barnet ikke gir verbal respons. Det gjør at samtalen i seg selv ikke utøver press på barnet.
  9. Når barnet begynner å snakke, forsøk å ta i mot det verbale svaret på en naturlig og nøytral måte.
  10. Se barnet som det er utover det å være selektiv mutistisk.

Heidi Omdal er professor ved Universitetet i Agder og forsker på barn og unge med selektiv mutisme. 

Similar Posts