Selektiv mutisme:

Vi som har fobi mot å snakke

Sammen bryter vi stillheten rundt selektiv mutisme – bli med oss i kampen for å gi stemme til de tause barna og ungdommene.

Foreningen for selektiv mutisme

Selektiv mutisme er noe som rammer cirka 1 av 140. Likevel misforstås ofte tause barn og unge fordi de som jobber i barnehage, skole og fagfolk i hjelpeapparatet ikke vet hva det er. Min familie har fått god hjelp i hverdagen fra ildsjeler i barnehage, PPT og skole. Likevel er det slitsomt og krevende å være foreldre til et barn som ikke snakker.

Og dessverre er det mange som ikke får god hjelp. Og altfor mange får tilfeldige hjelpetiltak – om de får hjelp i det hele tatt. I Norge finnes det tydelige strukturer for barn som har dysleksi, autisme og så videre, men det mangler når det gjelder selektiv mutisme. Dette ønsker vi å gjøre noe med!

Gratis brosjyrer og informasjonsmateriell

Enkle brosjyrer, krisekort, barnebok, snakkekort og snakkeøvelsen «Stjernedryss» kan enkelt lastes ned i pdf-format helt gratis.

Støtt vårt arbeid

Foreningen for selektiv mutisme mottar ingen økonomisk støtte fra det offentlige og er helt avhengig av frivillig arbeid og medlemskontingent for å drifte websiden vår, skape møteplasser og utvikle kurs og informasjonsmateriell.

Om betydningen av medlemskap i Foreningen for selektiv mutisme

“Jeg tror det er viktig at barnet får vite at det ikke er alene om å synes at det er vanskelig å prate”

Ann-Kristin Haugen

Mammaen til Marte

Støtt vår …

Spleis

Ofte stilte spørsmål om selektiv mutisme

Har du også googlet selektiv mutisme på jakt etter mer kunnskap? Nedenfor har vi satt opp de mest vanlige spørsmålene som blir stilt fra våre medlemmer og andre interesserte.

Selektiv mutisme er en tilstand der barn og unge konsekvent ikke snakker i visse sammenhenger. Barn i denne tilstanden kan snakke og snakker i noen situasjoner, men er tause i andre situasjoner. Adferden er konsekvent og vedvarer over tid. Barna har som regel normal språkutvikling og snakker der de føler seg trygge og avslappet, for eksempel i familien.

Selektiv mutisme er en angstlidelse som ofte blir oppdaget hos barn i 3–5 års alderen, i forbindelse med overgangen til barnehage eller skole. Mange av barna med selektiv mutisme lider også av sosial angst. Internasjonalt har i underkant av én prosent av barnebefolkningen selektiv mutisme. Tilstanden har en liten overvekt hos jentebarn og barn med flerspråklig bakgrunn.

Les mer: Hva er selektiv mutisme?

Et faresignal er at barnet prater hjemme, men er helt tause i barnehagen eller skolen. Det andre er at barnet er taust lenge. Et sjenert barn er taust i starten, men begynner så smått å prate når det føler seg trygt. Dersom barnet er fornøyd og trygt i barnehagen, men ikke klarer å si ord – da kan det være selektiv mutisme.

Les mer: Mistanke om selektiv mutisme? 

Selektiv mutisme forekommer hos litt under én prosent av barnebefolkningen og kan sees helt ned i 2-3 års alder.

Det er ofte slik at foreldre ikke er bekymret, fordi barnet prater som vanlig hjemme. Men dersom man får signaler fra barnehagen eller skolen om at barnet er taust, da skal man søke hjelp. Tidlig innsats er helt avgjørende for å kunne komme tidlig til med hjelpetiltak.

Dessverre er det slik at mange reagerer og kjenner uro, men venter med å søke hjelp. Forskning viser at går man inn og begynner å jobbe med barn allerede i førskolealderen er sjansene store for å lykkes med behandlingen.

Les mer: Tidlig innsats hjelper tause barn og unge

Nyere kunnskap viser at selektiv mutisme er knyttet til et underliggende problem, og kan forstås som et uttrykk for stort sosial angst. Det finnes per i dag ingen «gullstandard» for behandling, men «atferdsterapeutiske tiltak» er det som anbefales i oversiktsartikler.

– Den vanligste metoden er en form for trappetrinns-metode, hvor en «nøkkelperson» bringes inn i en situasjon der barnet og en av foreldrene snakker med hverandre i en lekpreget aktivitet. Når barnet har begynt å snakke til nøkkelpersonen, brukes samme prosedyre overfor andre personer og i andre situasjoner. Denne metoden krever godt trente veiledere.

Les mer: Behandling av selektiv mutisme

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier kan ha rett på ulike typer tjenester og stønader fra kommune og NAV. Vi har laget en oversikt over det som regnes som mest aktuelt for barn med selektiv mutisme. For informasjon om flere tjenester og stønader vises det til NAV og aktuell kommune.

Les mer: Rettigheter og støtteordninger.