webcover

 Vi som unngår å snakke   

Rosa_web.png
Rosa_web.png
Rosa_web.png
Rosa_web.png
Rosa_web.png
Rosa_web.png
Rosa_web.png
Rosa_web.png
Rosa_web.png

Det er ingen planlagte medlemsmøter i den nærmeste fremtid. Tirsdag 28. september arrangerte vi digitalt medlemsmøte med gjest Kathe Lundahl. Tema var ny veileder for PPT med særlig fokus på rettigheter og behandling. 

Vi jobber også mye med å få på plass flere fylkeslag. Det finnes allerede i Viken/OsloTrøndelag og

Vestland


Følg med i oversikt over møteplasser